Foton och filmer

Delar av denna hemsida ter sig mycket märkliga i vissa mobiltelefoner. Så kan vara fallet även i vissa surfplattor. Bättre verkar det fungera i datorer.

I en första omgång har del 1 - 3 av 10 publicerats här.