Kontakt

Delar av denna hemsida ter sig mycket märkliga i vissa mobiltelefoner. Så kan vara fallet även i vissa surfplattor. Bättre verkar det fungera i datorer.

Styrelse


Eva Holmberg, ordförande

Svalebogatan 25

Tel 0707-536834

evaholmberg@hotmail.com


Bernt Nilsson, kassör

Fågelfängareg 21

Tel 0707-13 96 53

bernt.t.nilsson@gmail.com


Kristina de Rooij, sekreterare

Kungsladugårdsgatan 87

Tel. 0709-141146

kristina.derooij@gmail.com


Bo Lindholm, ledamot

Fågelfängareg 23

Tel 0707-44 50 20

bo-lindholm@telia.com
Johanna Ljungman, ledamot

Fågelfängareg 36

Tel 0727-363901

johannaljungman@gmail.com


Cecilia Pilback, ledamot

Svalebogatan 11 

Tel 070-9466692

cecilia.pilback@outlook.com


Anna Wide, ledamot

Kungsladugårdsgatan 53

Tel 0708-446563

wideanna@gmail.com


Anna Östergren, ledamot

Fågelfängareg 35 

Tel 072-3716559

aostergr@gmail.com